Op verschillende momenten kan er binnen ondernemingen behoefte zijn aan extra juridische armslag gedurende een bepaalde periode. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een op handen zijnde fusie of overname, een reorganisatie of gewoonweg de tijdelijke uitval van een van de vaste juristen. Ook indien de organisatie nog geen juridische afdeling heeft, kan een interim oplossing van Barbara Legal uitkomst bieden. Barbara Legal biedt een direct inzetbare ervaren jurist die in staat is snel tot de kern van de zaak te komen en de onderneming van heldere en praktische adviezen te voorzien. Daarbij worden de bedrijfseconomische en commerciële belangen van de onderneming vanzelfsprekend niet uit het oog verloren.

Barbara Legal biedt ondernemingen tevens incidenteel juridisch advies op breed ondernemingsrechtelijk gebied. Zo kan Barbara Legal contractsonderhandelingen voeren, contracten van velerlei aard opstellen en beoordelen, ondernemingen adviseren over specifieke juridische vragen of een juridisch geschil begeleiden ter voorkoming van een gerechtelijke procedure. Barbara Legal biedt daarbij de kennis en ervaring die benodigd is voor een juridisch deugdelijk, maar ook praktisch hanteerbaar advies, tegen een concurrerend tarief.

Ingeval van een interim opdracht zorgt Barbara Legal ervoor dat het werkterrein en de werkwijze van de onderneming zo snel mogelijk eigen gemaakt worden, zodat er direct een aanvang gemaakt kan worden met de uitvoering van de diverse bedrijfsjuridische werkzaamheden. Incidenteel advies begint altijd met een persoonlijk gesprek waarin de specifieke vraag alsmede de overige van belang zijnde omstandigheden besproken worden. Na bestudering van de relevante stukken levert Barbara Legal juridisch advies op maat. De betrokkenheid van Barbara Legal bij het belang en het succes van de onderneming van de opdrachtgever leidt in veel gevallen tot een langdurige zakelijke relatie.